Law

สัญญานี้ทำหน้าที่คุ้มครองข้อมูลทางธุรกิจไม่ให้รั่วไหลออกไปจากองค์กร

งานที่สร้างจากระบบอัตโนมัติ เช่น AI โดยมนุษย์ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการสั่งการย่อมเป็นงานที่ไม่อาจได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์

การเป็น 'นอมินี' ให้ 'คนต่างชาติ' ทำธุรกิจหรือถือกรรมสิทธิ์ที่ดินในไทยเป็นความผิดตาม พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 และประมวลกฎหมายที่ดิน

มีผล 17 มี.ค. 2566 ที่ผ่านมา เป็นกฎหมายที่ให้สิทธิประชาชนผู้เสียหายแจ้งเหตุได้ทันทีโดยไม่ต้องรอแจ้งความกับตำรวจก่อนแล้วค่อยไปแจ้งธนาคารอายัดบัญชี

งานที่จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ต้องเป็น “งานประเภทที่กฎหมายกำหนดไว้” (subject matter) เท่านั้น เช่น วรรณกรรม ภาพถ่าย นิยาย เป็นต้น หากไม่ใช่งานที่กฎหมายกำหนดไว้ งานนั้นก็ไม่อยู่ในขอบเขตความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์เลย

อนุสัญญาภาษีซ้อน มีวัตถุประสงค์เพื่อขจัดการเก็บภาษีซ้ำซ้อนกันระหว่างรัฐที่เป็นแหล่งเงินได้กับรัฐซึ่งเป็นถิ่นที่อยู่ของผู้มีเงินได้

ฉ้อโกง (false pretense) ในทางกฎหมาย คือ การหลอกลวงผู้อื่นโดยทุจริตด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดไม่บอกความจริงที่ควรบอก และเพราะการหลอกลวงนั้นจึงได้ทรัพย์สินของผู้อื่นไป หรือทำให้ผู้อื่นทำ ถอน หรือทำลายเอกสารสิทธิ

ปกติคำว่า consideration แปลว่า “การพิจารณา” ตามความหมายที่ปรากฏในพจนานุกรมภาษาอังกฤษ -ไทย แต่หากใช้ในบริบทของสัญญาแบบอังกฤษแล้ว คำ ๆ นี้อาจแปลได้คร่าว ๆ ว่า “สิ่งตอบแทน” “การตอบแทน” หรือ “การแลกเปลี่ยน” ทันทีครับ

ข้อบังคับสภาทนายความว่าด้วยมรรยาททนายความ พ.ศ. 2529 ข้อ 11 ห้ามทนายฯเปิดเผยความลับของลูกความที่ตนล่วงรู้มาในระหว่างปฏิบัติหน้าที่เป็นทนายความ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากลูกความหรือโดยอำนาจศาล หากฝ่าฝืน อาจถูกผู้เสียหายหรือทนายด้วยกันร้องให้ดำเนินคดีมรรยาททนายความที่สภาทนายความได้

CIF เป็นข้อกำหนดทางการค้าระหว่างประเทศ (trade terms) ที่นิยมกันแพร่หลาย ย่อมาจากคำว่า costs, insurance, freight (ต้นทุน ประกันภัย ระวางสินค้า)

“ทุนจดทะเบียน” (authorized capital, registered capital, หรือ nominal capital) คือ "วงเงินสูงสุด” ที่ “บริษัท” มีสิทธินำมาออกเป็นหุ้นเพื่อขายและระดมทุนเข้าบริษัทได้

ล้มละลายเป็นกระบวนการชำระสะสางหนี้อย่างหนึ่งด้วยการให้สิทธิแก่เจ้าหนี้ฟ้องลูกหนี้ซึ่ง 'มีหนี้สินล้นพ้นตัว' เป็นคดีต่อศาลเพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด ของลูกหนี้และตั้งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ขึ้นมาจัดการทรัพย์สินของลูกหนี้เพื่อแบ่งแก่เจ้าหนี้ทั้งหลายต่อไปได้ 

"ข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการ" หรือที่เรียกในภาษาอังกฤษว่า Arbitration clause เป็นข้อสัญญาที่พบได้ทั่วไปในสัญญาที่มีความซับซ้อนและคู่สัญญาไม่ประสงค์ที่จะระงับข้อพิพาทกันที่ศาล แต่ประสงค์ให้บุคคลที่เรียกว่า "อนุญาโตตุลาการ" (arbitrator) ทำหน้าที่พิจารณาและชี้ขาดข้อพิพาทนั้นแทน

การเซ็นและประทับตราสำคัญของบริษัทมีผลทางกฎหมายมากกว่าที่คิด หากเซ็นและประทับตราไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขในข้อบังคับก็อาจมีความรับผิดทางกฎหมายตามมา

เมื่อรายได้ถึง 1.8 ล้าน กิจการมีหน้าที่จด VAT กับกรมสรรพากร แต่หากรายได้ไม่ถึง 1.8 ล้านในปีภาษีนั้นแต่ต้องการเข้าสู่ระบบภาษีอย่างถูกต้อง ก็สามารถ "แจ้ง" อธิบดีกรมสรรพากรตามแบบที่กฎหมายกำหนดได้

Bank run เป็นศัพท์เฉพาะ หมายถึง ภาวะที่ผู้ฝากเงินระดมถอนเงินออกจากธนาคารจนธนาคารขาดสภาพคล่องและเสี่ยงล้มในที่สุด

“ข้อบังคับบริษัท” เป็นเอกสารที่กำหนด “สิทธิและหน้าที่” ระหว่าง “บริษัทกับผู้ถือหุ้น” และระหว่าง “ผู้ถือหุ้นกับผู้ถือหุ้นด้วยกัน”

ทุนจดทะเบียน (authorized capital, registered capital, หรือ nominal capital) คือ วงเงินสูงสุดที่บริษัทมีสิทธินำมาออกเป็นหุ้นเพื่อขายและระดมทุนเข้าบริษัทได้

“กฎหมายแรงงานแก้ไขใหม่” เพิ่มมาตรา 23/1 เข้าไป ให้สิทธิลูกจ้างกับนายจ้างทำข้อตกลงเพื่อทำงานจากที่บ้าน มีผลบังคับใช้ 18 เมษายน 2566

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้